Elhelyezkedés

Székelykeresztúrnál a Nagy – Küküllőbe ömlő, és a Firtosból eredő Gagyvize völgyének felső harmadában fekszik a folyocska névadó helysége, az unitáriusok és reformátusok által lakott GAGY. Úthatásra kialakult sorfalu.

Hargita megye dél – nyugati részén helyezkedik el, Székelykeresztúrtól 10 km - re terül el, a 136-os megyei (aszfaltozott) út mentén, Szentábrahám, a községközponttól 4 km-re terül el.

A falu északi részén túl a 136B jelölésű megyei (aszfaltozott) út Etéd felé vezet. Ezt az országutat már 1633-ban említik, majd 1610-ből a „Beözöd és Keöris patak felé menő út”, és 1693-ból a „Kedei út” emléke maradt fenn (idézi Benkő Elek, 1992.79).

Itt fordul nyugatra a szépnevű Zongota – patak völgyében és a Gagy – keresztje nevű bércen áthaladó közút, amely a Nagy és Kisküküllő völgyét összeköti. Tekintve, hogy hajdan filiaként a szentábrahámi anyamegyéhez tartozott, az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben szerepel 4 banális adót fizetett.

Földünk északi szélességének 45 fok 24 perce és 46 fok 25 perce valamint a keleti hosszúság 24 fok 59 perce és 25 fok 3 perce között helyezkedik el.